draudikas

draudikas
draudìkas,smob. (2); TTŽ asmuo ar įstaiga, prisiimanti prievolę atlyginti draudėjui patirtus nuostolius pagal draudimo sutartį: Draudikas įsipareigoja atlyginti nuostolius .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • draudikas — statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Draudimo sutartį sudarantis ar sudaręs asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. atitikmenys: angl. insurer šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudikas — draudi̇̀kas, draudi̇̀kė dkt. Draudi̇̀kas šiuõ ãtveju privãlo mokėti draudi̇̀mo i̇̀šmoką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudikas — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Asmuo (Lietuvos Respublikos draudimo įmonė, kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonė, įgyvendinanti įsisteigimo teisę ar teisę teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje, arba užsienio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • insurer — draudikas statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Draudimo sutartį sudarantis ar sudaręs asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. atitikmenys: angl. insurer šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • apdraustasis — statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Gyvybės ir sveikatos draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės draudimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • insured person — apdraustasis statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Gyvybės ir sveikatos draudimo sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudžiamajam įvykiui draudikas privalo mokėti draudimo išmoką; civilinės atsakomybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • benefit — draudimo išmoka statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo išmoka — statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Pinigų suma, kurią įvykus draudžiamajam įvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į draudimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudėjas — statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Asmuo, kuris arba kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • policyholder — draudėjas statusas Aprobuotas sritis draudimo veikla apibrėžtis Asmuo, kuris arba kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”